Nytt avtal – Mässutbildning

mars 2018

Vi har ingått rabattavtal med Fairlink som är nordens största analys- och utbildningsföretag för mäss- och evenemangsbranschen. Fairlink erbjuder utbildning i hur man ska lyckas ännu bättre på mässan genom att tillföra kunskap och inspiration. Små förändringar kan leda till stora resultat när det är väl genomtänkt.

Failink har verkat i 25 år och samlat gedigen kunskap om beteenden och önskemål hos både besökare och utställare. Den kunskapen tar Fairlinks kunder del av genom sina utbildningar. För mer information se Fairlinks hemsida eller kontakta Fairlinks VD Mikael Jansson på telefon 070-744 29 70.

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50