Ramavtal med 3 upphör

november 2018

2018-11-19

Avtalet med mobiloperatören 3 har upphört. Avtalet kan därmed inte längre användas. De som har ingått abonnemang på ramavtalet kommer att behålla prisnivån tills vidare. Anledning till avslutat avtal är får lågt nyttjande hos medlemsföretagen.

Ramavtalet med mobiloperatören Telness, som opererar i Telias mobilnät, har ett fortsatt erbjudande till medlemsföretagen och uppdateras under november med ytterligare kapacitet och ytterligare något pressat abonnemangspris.

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50