DHL årets succé

december 2019

2019-12-29

Under året har vi lanserat ett flertal nya ramavtal och det mest uppskattade har varit avtalet med DHL.

Frakter är ofta en stor utgiftspost och det har efterfrågats ett starkt ramavtal. Önskemålen har varit ett ramavtal med stor variation. Det ska omfatta allt ifrån paket till styckegods, såväl inrikes som utrikes och det ska omfatta leverans till både företag och konsument.

Avtalet med DHL lanserades i september och var det avtal som fått allra störst uppskattning under 2019. *

Bland positiva kommentarer vill vi lyfta fram möjligheten för slutkunden att kunna lägga till 5 kr i klimatkompensation. Enligt DHL är man ensamma om att ge denna möjlighet.

Alla medlemmar kan ansöka om kundnummer kopplat till ramavtalet. Det är kostnadsfritt och vi rekommenderar alla som har transporter i sin verksamhet att lägga upp ett kundnummer och jämföra med nuvarande fraktkostnader. Genom ramavtalet har medlemmar även tillgång till DHL’s VIP-service som hjälper till att implementera och beräkna fraktpriser.

Ansök om kundnummer här.

 

[* Mätningen avser nytillkomna ramavtal under 2019 och baseras på antal kontakter, omdömen och fakturerad volym i relation till tid från lansering i förmånaportalen.]

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50