Upphandling av mobiloperatör klart

april 2020

2020-04-28

Upphandling av mobiloperatör för mobilsamtal, SMS, MMS och surf är nu avslutad. Ramavtal har ingåtts med samtliga av de största bolagen; Telia, Tele2 och Telenor. 

De tre nya ramavtalen ersätter därmed de två befintliga avtalen hos Telness och Hallon Företag. Upphandlingen har genomförts i samarbete med Office Depot och de nya ramavtalen är klara att nyttjas av alla medlemsföretag.

De tre största operatörerna har jämförbara nät för mobiltäckning men det kan fortfarande förekomma begränsade geografiska skillnader. Många företag har tidigare känt sig tvungna att använda ett visst mobilnät men skillnaderna är numera små. Beslutet att välja den ena eller andra operatören är därför till stor del en fråga om pris, kundservice, operatörens digitala system samt tycke och smak. För att tillgodose de flestas önskemål har ramavtal tecknats med samtliga tre största operatörer.

De nya ramavtalen kan användas på följande sätt

1. vid förlängning av abonnemang hos Telia, Tele2 eller Telenor,
2. vid flytt av befintligt mobilnummer till något av de tre ramavtalen,
3. genom att teckna nytt abonnemang på ett valfritt ramavtal.

Se tariffer och begär offert.

 

 

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50