Avtalet med SJ upphör

februari 2022

Avtalet med SJ tågresor upphör att gälla 6:e april.

Avtalet med SJ tågresor upphör att gälla på grund av för lågt intresse hos medlemsföretagen. Tågresor är ett miljövänligt färdmedel för affärsresenärer men avtalet har trots det nyttjats mycket lite.

Redan köpta biljetter på ramavtalet påverkas inte av att avtalet upphört men möjligheten att köpa nya biljetter upphör inom kort. Om du har frågor kring dina biljetter eller vår uppsägning av avtalet är du välkommen att höra av dig till oss på kundtjänst för medlemsförmåner.

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50