Från riskgrupp till friskgrupp!

januari 2023

Dags för hälsokontroll på företaget! Vårt ramavtal med Bra Balans ger dig en god framförhållning att säkra personalens välmående. En årlig hälsokontroll minskar risken att utveckla ett negativt hälsotillstånd och att upprätthålla en god hälsa hela livet.

Bra Balans Företagshälsa erbjuder dessutom hälsoundersökningar utöver det vanliga där rådgivning och kunskap inkluderas för att bibehålla en god hälsa.

Fördelar med personal i friskgrupp
En person i riskgrupp har i genomsnitt tio fler sjukfrånvarodagar än en anställd i en friskgrupp. På ett treårs perspektiv motsvarar det ca 50 000 kronor för en anställd. Undersökningar visar att vissa arbetsgivare betalar ut en hel månadslön per år – utan att något arbete blir utfört.

Vid fler än 15 personer erbjuder Bra Balans utan extra kostnad:

✓ Hälsoundersökningar på plats hos er.

✓ Rapport med sammanställning av det generella hälsoresultatet (gäller för Hälsokontroll+).

Läs mer om TMF Rabatts avtal med Bra Balans här

KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50