Översättningar

Leverantör Semantix
TjänstRamavtal
Standard translation 10%
Layoutkontroll 15%
Projektledning 15%

Bra att veta

Standard translation: utförs av professionella översättare med lång erfarenhet inom sina specialområden.

Layoutkontroll: granskning av det översatta dokumentet och eventuellt nödvändiga justeringar så att layouten matchar källfilen.

Gör så här

Begär en offert innan beställning.

Frågor & begär offert

Mats Nyåkers
Mats.nyakers@semantix.com
+46 737 07 27 41

Frågor & begär offert

  Namn*

  Medlemsföretag*

  Telefon*

  E-post*

  Ange vilket/vilka språk texten/dokumentet skall översättas till.

  Här kan du skriva frågor till Semantix eller en kortare text som du önskar översätta

  Bifoga gärna den textfil du önskar översätta
  Tillåtna filtyper är: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xml, rtf, txt


  KUNDTJÄNST FÖR RABATTAVTALEN: kundtjanst@tmfrabatt.se
  FÖR ÖVRIGA FRÅGOR KONTAKTA: TMF – Trä- och Möbelföretagen    Storgatan 19, Box 55525, 102 04 Stockholm    info@tmf.se    08‑762 72 50