Om tjänsten

Välkommen till TMF Rabatt. Vi är en kostnadsfri tjänst för dig som är medlem i TMF. Tillsammans står TMFs medlemmar för en rejäl inköpspotential och den kraften använder vi till att framförhandla förmånliga ramavtal till våra medlemmar. Ramavtalen är klara att avropa direkt. Läs instruktionen till varje ramavtal så kommer du enkelt igång med den[…]

Kontakt

Hej, det är vi som är kundtjänst för TMF Rabatt. Oss kan du kontakta för alla frågor om ramavtalen. Vi kan berätta hur avtalen fungerar och vi kan hjälpa dig igång.  Ring eller maila kundtjänst010-10 10 505kundtjanst@tmfrabatt.se Medarbetare[…]

Användarvillkor

Användarvillkor för nyttjande av TMFs tjänst och webbportal. 2024-01-01 1. Omfattning Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida och under varumärket TMF Rabatt. TMF Rabatt framförhandlar och underhåller ramavtal för inköp, så kallade inköpsavtal (vidare kallat tjänst) till förmån för företag som är medlem (vidare kallade[…]