Två raketer bland våra medlemsförmåner

Året är inte slut men två ramavtal sticker redan ut i mängden. 

Raket nr 1 

CRAMO 

TMFs ramavtal hos maskinuthyrningsföretaget är sedan tidigare en av de mest nyttjade förmånerna. Under året har medlemmarna använt avtalet ovanligt mycket vilket tyder på en stark efterfrågan, en uppskattad leverantör och ett attraktivt ramavtal. 

Raket nr 2 

BLÅKLÄDER

TMF tecknade i våras ramavtal direkt med tillverkaren Blåkläder. Det visade sig snabbt vara uppskattat. Avtalet hos tillverkaren av arbetskläder är den medlemsförmån som haft flest nya aktiveringar under året. Anledningen bedöms vara höga rabatter, välkända produkter, över 90% leveranssäkerhet och ett ansvarsfullt CSR- och miljöarbete.